Handel | Detailhandel

Bezwaar WOZ waarde maken loont

WOZ staat voor Waardebepaling Onroerende Zaken en geeft de waarde van je woning of ander stuk onroerend goed aan. De wet is in 1994 ingevoerd, zodat op basis van een aantal factoren de waarde van onroerend goed kon worden bepaald. Voorheen deden huiseigenaren dit zelf, dit leidde regelmatig tot discussie en arbitraire zaken. Elk jaar bepaalt de gemeente deze waarde, je ontvangt deze omstreeks maart in een zogenaamde WOZ waardebeschikking. Hierbij wordt 1 januari van het voorgaande jaar als peildatum gehanteerd. De hoogte van de WOZ waarde bepaalt vervolgens de hoogte van af te dragen belastingen en heffingen. Je kunt hierbij denken aan Onroerende Zaakbelasting, rioolheffingen, waterschapsbelasting, vermogensbelasting en inkomstenbelasting. Wat veel mensen niet weten is dat een bezwaar WOZ waarde tot de mogelijkheden behoort. Je kunt veel geld besparen wanneer een dergelijk bezwaar daadwerkelijk wordt gehonoreerd. Hieronder leggen we je uit hoe dit zit. 

Waarom een bezwaar WOZ waarde? 

De hoogte van de WOZ waarde bepaalt dus direct hoeveel belastingen je betaalt. Anders gezegd: hoe hoger de WOZ waarde is, des te meer je afdraagt aan belasting en heffingen. Een bezwaar WOZ waarde kan je zomaar enkele honderden Euro’s besparen. En het goede nieuws: als je bezwaar eenmaal wordt gehonoreerd, blijft de WOZ waarde ook de komende jaren lager dan voorheen ingeschat. Veel mensen denken dat het weinig zin heeft om bezwaar te maken, of vinden het teveel gedoe. En veel mensen weten überhaupt niet dat het mogelijk is om bezwaar te maken. Dat is zonde, want het blijkt dat veel bezwaren wel degelijk worden gehonoreerd. Het is dan wel zaak dat je goede argumenten hebt om je WOZ waarde naar beneden bij te laten stellen. 

Wanneer is een bezwaar zinvol?

Een bezwaar is zinvol en kansrijk als je aanwijsbaar kunt aantonen waarom je vindt dat de WOZ waarde van je woning lager moet zijn. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een buurt die achteruit gaat, achterstallig onderhoud van je woning, gevonden asbest in de woning of een nadelig bestemmingsplan. Je ziet dus dat er zowel interne als externe factoren een rol kunnen spelen in de hoogte van de WOZ waarde van je woning.

Hoe maak je bezwaar?

Via een online aanmeldformulier of telefonisch kun je documenten opvragen om de procedure op te starten. Het is in zijn algemeenheid van belang dat je binnen zes weken na ontvangst van de waardebeschikking bezwaar maakt. Na ondertekening van het aanmeldformulier, machtig je ons om de bezwaarprocedure op te starten. We hebben hierbij tevens een kopie van de beschikking nodig. Vervolgens vragen we bij de gemeente het taxatierapport op en beoordelen we of een bezwaar kans van slagen heeft. Als dit het geval is, stellen we het bezwaarschrift op. We verwerken hierin de argumenten voor het bezwaar die we vooraf met je hebben besproken. Na enkele weken doet de gemeente uitspraak over je bezwaar WOZ waarde. Met onze kennis en ervaring is de kans op honorering van je bezwaar erg groot.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact op met Bezwaarmaker.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook
Close
Back to top button
ajax-loader