Werk en OpleidingZakelijk

Kosten VOG

Kosten Verklaring Omtrent Gedrag

Wanneer iemand een Verklaring Omtrent Gedrag wil aanvragen, zijn hier kosten aan verbonden. Maar hoeveel bedragen die kosten VOG eigenlijk? Wanneer men de aanvraag persoonlijk doet bij de gemeente van zijn woonplaats, dan betaalt men € 41,35. Daar zijn de VOG kosten voor leges van € 33,85 bij inbegrepen. Vraagt men de VOG digitaal aan, dan betaalt men deze leges op het moment van het bevestigen van de identiteit (zie verder in de tekst). Vraag je de VOG online aan door middel van een dienstverlenende website, dan zal deze dienstverlener ook kosten in rekening brengen.

 

Waarvoor heb je een VOG nodig?

Een werkgever staat vrij om een aan te stellen werknemer te verzoeken een Verklaring Omtrent Gedrag (verklaring van goed gedrag) aan te vragen. Hoewel een VOG geen garantie is, geeft het wel een indicatie voor de betrouwbaarheid van de medewerker. Er zijn zelfs functies waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag wettelijk verplicht is, zoals een ICT’eronderwijzer en een taxichauffeur.

 

Bewijs van goed gedrag aanvragen

 

Digitaal VOG aanvragen

Zoals hierboven aangegeven, kan een VOG zowel persoonlijk bij de gemeente als digitaal worden aangevraagd. De digitale aanvraag is efficiënter, omdat je dit gewoon aan je computer kan regelen. Bovendien kan de werkgever dit voor je doen. Er zijn diverse websites waar je tegen een vergoeding digitaal een VOG kunt aanvragen.

Bij een digitale VOG-aanvraag zul je de verklaring sneller in de brievenbus hebben dan via de gemeente.

 

Hoe gaat het digitaal aanvragen in zijn werk?

Doe je dit via een dienstverlenende website, dan kan de toekomstige werkgever of jijzelf het digitale aanvraagformulier op de website invullen en digitaal verzenden. Op dat moment dient ook de vergoeding aan de dienstverlener te worden voldaan. Bij ontvangst checkt de dienstverlener of alles goed is ingevuld en of het gekozen screeningsprofiel juist is. Als alles akkoord is, stuurt de dienstverlener de aanvraag door naar Dienst Justis. Deze dienst (een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) stuurt vervolgens een e-mail naar de betrokkene met een code waarmee de identiteit kan worden bevestigd. Op dit moment betaalt de betrokkene de leges van € 33,85.

 

Het onderzoek

Na ontvangst van het aanvraagformulier en bevestiging van de identiteit start Dienst Justis het onderzoek. Dit houdt in dat deze dienst aan de hand van het opgegeven screeningsprofiel gaat zoeken naar eventuele gepleegde strafbare feiten. Hiervoor gebruikt men het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Indien nodig vraagt men ook strafrechtelijke gegevens op via het European Criminal Record Information System (ECRIS). In dit systeem vindt men alle strafbare feiten terug die gepleegd zijn in EU-landen.

Als Dienst Justis niets vindt, wordt de VOG in een tijdsbestek van maximaal twee weken na de aanvraag afgegeven. Deze wordt naar het woonadres van de betrokkene gestuurd. Het maakt hierbij niet uit of de werkgever de aanvraag heeft gedaan of de betrokkene zelf. Sterker nog: de werkgever wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van het VOG onderzoek en ook niet dat de beslissing is verzonden.

Als Dienst Justis wel iets vindt, wordt nader onderzoek gedaan. Dan volgt binnen maximaal acht weken na de aanvraag ofwel de VOG, ofwel een afwijzing. Ontvangt men een afwijzing, dan kan men een bezwaarschrift indienen. In de afwijzing staat beschreven hoe dat te doen.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
ajax-loader